Máy Chấm Công Vân Tay X629C + ID

3.600.000

– Màn hình màu TFT.

– Số vân tay quản lý: 3.000 mẫu vân tay. Mỗi người có thể đăng ký 10 mẫu vân tay.

– 3.000 thẻ cảm ứng

– Bộ nhớ lưu trữ: 80.000 lần quẹt (bản ghi).