MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY RONALD JACK K14

3.000.000 2.500.000

Quản lý: 1000 User, 3000 dấu vân tay
Bộ nhớ: 80.000 bản ghi
Giao tiếp : TCP/IP/ USB
Nguồn điện 5VDC
TÙY CHỌN THÊM:
– CHỨC NĂNG THẺ
– PIN LƯU ĐIỆN

0913.275.369