RONALD JACK UA300 /UA3000

3.400.000

Máy chấm công Ronald jack UA300 /UA3000

Kiểu ứng dụng: 3000 Vân tay + Thẻ (tùy chọn)
Dung lượng bộ nhớ: 3000 vân tay
Dung lượng Chấm công: 100 000 lần