Tem Từ – Đinh Ghim

280.000

Ghim dùng cho tem cứng loại có rãnh hoặc không rãnh dài 17,19,21mm (Hộp 1000 chiếc)