Cổng Từ An Ninh Foxcom EAS5008

4.900.000

Khoảng cách tối ưu:
– Tem mềm: 80 cm.
– Tem cứng thường: 1.3m
– Tem cứng to: 1.5m