Tem in vận đơn 75×105

55.000

Giấy in vận đơn 75*105*30
+Dùng cho máy in mã vạch Twin-Sensor (TSC, Datamax, Godex, Intermec, Sato)
+Kích thước: 75mm*105mm (cần kích thước vui lòng liên hệ)