Máy in mã vạch Zebra ZD421 300Dpi

6.900.000

Phương pháp in: Truyền nhiệt hoặc Nhiệt trực tiếp
Ngôn ngữ lập trình ZPL và EPL
Biểu tượng 5 trạng thái, giao diện người dùng 3 nút
USB 2.0, Máy chủ USB