MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT, VÂN TAY, THẺ Ronald jack W800 PLUS

2.800.000

Hiển thị màn hình TFT 2,8 inch

Dung lượng khuôn mặt 500

Dung lượng vân tay 800

Dung lượng thẻ 800 

Giao dịch 50.000

Giao tiếp TCP / IP, USB Host, Wifi