Hệ thống kiểm soát ra vào sử dụng máy chấm công Ronald Jack F18

Liên hệ

Hệ thống kiểm soát cửa ra vào kết hợp máy chấm công Ronald Jack F18 là bộ sản phẩm kết hợp giữa máy chấm công vân tay kiểm soát cửa F18 và hệ thống các thiết bị khóa cửa điện tử, khóa từ hoặc khóa chốt để kiểm soát cửa ra vào dành cho các văn phòng với số lượng nhân viên từ 20 – 100 người. Rất phù hợp cho việc kêt hợp kiểm soát cửa ra vào và việc chấm công quản lý nhân viên.