Phần mềm quản lý bán hàng Tiệm Vàng

Phần mềm quản lý bán hàng Tiệm Vàng

Liên hệ : 0888.1900.36 – Phần mềm quản lý bán hàng Tiệm Vàng

 

Một phần mềm quản lý tiệm vàng tốt nhất hiện nay, được thiết kế với chức năng phân cấp, luân chuyển hàng hóa. Phù hợp với những cửa hàng thường xuyên thực hiện giao dịch nhỏ lẻ, với nhà cung cấp.

Chức năng của phần mềm

Quản lý nhân viên bán hàng

 • Quản lý thông tin từng nhân viên, thay đổi thông tin, thêm nhân viên, cho nghỉ việc.
 • Theo dõi việc giao hàng của nhân viên (đã giao, đang giao hoặc chưa giao).
 • Thực hiện việc chấm công hằng ngày đối với từng nhân viên.
 • Số lượng hàng bán được trong ngày (hoặc trong khoảng thời gian bất kỳ).
 • Quản lý danh mục hàng hóa(bôi đen)
 • Quản lý hàng tồn kho, hàng ký gởi và nhận ký gởi (Theo từng loại kim cương, theo từng loại vàng).
 • Định giá bán cho từng nhóm khách hàng (áp dụng nhiều bảng giá khác nhau,chế độ giảm giá khác nhau: theo phần trăm,giá trị tiền mặt,…).
 • Quản lý nhiều đơn vị tính cho một mặt hàng (ký, lượng).
 • Quản lý hình ảnh theo từng hóa đơn xuất để theo dõi kiểm tra khi khách hàng đổi lấy hàng mới hoặc bán lại.
 • Hàng cho phép bán hoặc không.
 • Quản lý thu chi (bôi đen)
 • Lập các phiếu thu chi tiền.
 • Thu chi theo công nợ (bán hàng, nhập hàng, qua ngân hàng, tạm ứng và các khoản khác).
 • Theo dõi tồn quỹ bất kỳ lúc nào, bất kỳ khoảng thời gian nào.
 • Thu chi tiền mặt (bán hàng, nhập hàng,qua ngân hàng, tạm ứng và các khoản khác).
 • Quản lý đơn giá bán bằng mã vạch.
 • Chiết khấu (bán hàng, thành phẩm, dịch vụ, hàng hóa).
 • Bảng cân đối thu chi.

Phần mềm quản lý bán hàng Tiệm Vàng

Website : www.kiotsoft.comwww.tsi.vn

Email : kiotsoft@gmail.com

Đăng ký dùng thử free : https://kiotsoft.com/dangky/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *