Máy đếm tiền kiểm tra tiền giả Oudis 9699A

8.700.000

Khung máy làm hoàn toàn bằng  thép không gỉ
Có tem chống hàng giả của Bộ Công An

Có 04 tính năng vượt trội
1.Nhận biết mệnh giá, nhận biết tiền lẫn loại:
2.Phát hiện tiền giả ,siêu giả chính xác 100%
3.Chia mẻ (chia tờ) ấn định số tờ cần đếm
4. Đếm cộng tổng tiền có kiểm giả : ( Total ) CHÍNH XÁC