Bộ Barrier điều khiển bằng cơ điện BS306

16.500.000