Thiết bị họp trực tuyến dành cho phòng họp lớn

Giá gốc là: 68.400.000₫.Giá hiện tại là: 55.699.000₫.