Thiết bị họp trực tuyến dành cho cá nhân – phòng họp nhỏ

Giá gốc là: 12.300.000₫.Giá hiện tại là: 9.599.000₫.