Phần mềm quản lý Khách Sạn – Nhà Nghỉ

2.000.000

+ Không giới hạn và tính phí nếu người dùng muốn cài đặt thêm tài khoản cho nhân viên  sử dụng.

+ Phân quyền hạn đối với nhóm nhân viên để bảo mật thông tin của cửa hàng.

+ Theo dõi nhân viên sát sao, chặt chẽ mọi hoạt động của nhân viên

+ Không cho phép nhân viên xóa hoặc sửa đơn hàng,phiếu nhập,phiếu xuẩt

0913275369
challenges-icon chat-active-icon