Giấy in K80

7.500

• Giấy in nhiệt dạng cuộn liên tục, 1 liên không nối, giấy
trắng 2 mặt.
• Độ dộng cuộn giấy 80mm
• Lưu trữ: tối thiểu 02 năm trong môi trường nhiệt độ 40 độ.

 

Danh mục: