Đầu Đọc Mã Vạch Đơn Tia Zebex Z-3100

Giá gốc là: 1.500.000₫.Giá hiện tại là: 1.350.000₫.