Cổng An Ninh Foxcom EAS-AMD04HP

11.000.000

Chất liệu nhựa ABS vững chắc. Hiệu chỉnh độ nhạy bằng phần mềm. Công nghệ xử lý đa kênh, giảm khu vực mù.

Bộ cổng an ninh
Chất liệu nhựa ABS vững chắc.
Hiệu chỉnh độ nhạy bằng phần mềm.
Công nghệ xử lý đa kênh, giảm khu vực mù.