Phiên Bản ONLINE

0 (0 lượt bình chọn)

Giá Mới: Liên hệ

 

BẢNG PHÍ DỊCH VỤGÓI CƠ BẢN

Chỉ 90.000đ/tháng

 • 1 cửa hàng trung tâm
 • Quản lý đặt hàng
 • 3 người dùng
 • Quản lý tồn kho
 • 100 hàng hóa
 • Chính sách giá
 • Quản lý định lượng
 • Báo cáo kinh doanh
 • Quản lý công nợ
 • Hỗ trợ thiết lập
 • Quản lý phòng/bàn
 • Quản lý sổ quỹ/thu chi

GÓI NÂNG CAO

Chỉ 200.000đ/tháng

 • 1 cửa hàng trung tâm
 • Quản lý đặt hàng
 • Không giới hạn người dùng
 • Quản lý tồn kho
 • Không giới hạn hàng hóa
 • Chính sách giá
 • Quản lý định lượng
 • Báo cáo kinh doanh
 • Quản lý công nợ
 • Hỗ trợ thiết lập
 • Quản lý phòng/bàn
 • Quản lý sổ quỹ/thu chi
 

Cửa Hàng Theo Chuỗi Giảm còn :180.000/tháng

 • 1 năm tặng 3 tháng sử dụng
 • 2 năm tặng 9 tháng sử dụng
 • 3 năm tặng 18 tháng sử dụng

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG