Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản .

Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (Chi nhánh Thanh Hóa) BIDV: số TK 50110000678453